Gemeente Amsterdam veranderingen wonen en belastingen 2023

De belangrijke veranderingen zijn:

  • Sinds 1 december 2022 zijn er nieuwe regels om leegstand tegen te gaan. Een huurwoning die geschikt is voor bewoning, moet binnen 2 maanden weer bewoond zijn. Eigenaren moeten leegstand melden. De boete voor het niet melden is € 9.000,- voor professionele verhuurders en € 4.500,- voor andere overtreders.
  • De WOZ-waarde van woningen waar opkoopbescherming voor geldt, gaat naar € 533.000,-. Als u een woning onder die prijs koopt, moet u er zelf gaan wonen en mag u de woning 4 jaar lang niet verhuren.

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat (waarschijnlijk) in op 1 juli 2023. Deze wet bundelt allerlei landelijke wetten en regels, en bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Veel overzichtelijker dus. Voor de stad moet een samenhangend digitaal Omgevingsplan komen, dat aangeeft wat waar mag.

Belastingen

In het nieuwe jaar zijn er nieuwe gemeentelijke belastingtarieven. Omdat de kosten omhoog gaan, stijgen ook de gemeentelijke belastingen.

Afval

De verwerking van afval is duurder omdat er hogere eisen zijn voor afvalverwerking. Om de kosten van de inflatie voor een deel te dekken, zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrecht geïndexeerd. Daarom stijgt de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht.

OZB en RRB

Ook gaan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de roerenderuimtebelasting (RRB) omhoog.

Huisvestingsverordening: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/regels-verordeningen/

Bron: www.amsterdam.nl