header
header

Praktische informatie voor onze huurders

LOB Beheer beschikt over een breed aanbod huurwoningen

Huurt u een woning via LOB Beheer? Dan vindt u hier praktische informatie over zaken die tijdens uw huurperiode relevant kunnen zijn. Mocht uw antwoord er niet tussen staan, neem dan contact met ons op.

Contact met onze huurders

Bent u op zoek naar een huurwoning? Of huurt u al een woning via LOB Beheer en heeft u een vraag? Nee contact met ons op via WhatsApp of vul ons contactformulier in. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veelgestelde vragen

BEHEER EN CALAMITEITEN

Wie beheert mijn woning?

LOB Beheer is de beheerder voor uw huurwoning.

Hoe kan ik LOB Beheer bereiken?

U kunt contact opnemen via:

Wat moet ik doen bij een storing of repartieverzoek?

Niet-spoedeisende zaken kunt u per e-mail of via het contactformulier voor huurders bij ons melden. Geef duidelijk aan wat de klacht is, plaats en aard van de storing of reparatieverzoek. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden zodat wij contact met u op kunnen nemen.

U kunt ook telefonisch een storing of reparatieverzoek melden. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 020 – 416 16 05.

Voor spoedeisende zaken zijn wij 24/7 bereikbaar via WhatsApp of ons noodnummer 06 – 15 90 53 98 (buiten kantooruren en in het weekend). Onder spoedeisend verstaan wij:

  • Uitval van de Cv-ketel (in de winter)
  • Acute lekkages, waar aanzienlijke schade door ontstaat
  • Storingen aan de lift (geen trap aanwezig)
  • Brand
  • Inbraak en diefstal
Ik wil iets (laten) veranderen aan mijn huurwoning. Kan ik direct aan de slag?

Indien u iets aan uw huurwoning wilt (laten) veranderen, dient u eerst uw verzoek per e-mail bij LOB Beheer in te dienen. Voorkom teleurstelling en ga pas aan de slag na overleg met ons.

Hoe zijn mijn aansluitingen in de huurwoning geregeld?

Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met de verhuurder, regelt LOB Beheer alle of een deel van de aansluitingen (elektriciteit, gas, water, media en communicatie zoals televisie, internet en telefoon) in uw huurwoning of dient u hier zelf zorg voor te dragen. Check uw huurovereenkomst of neem contact met ons op. Indien u het zelf dient te regelen, kunt u de beschikbare netwerkbeheerders opzoeken op de website van de Stichting Mijn Aansluiting: mijnaansluiting.nl

Waar kan ik een klacht over de service van LOB Beheer indienen?

Wij vinden kwaliteit en service zeer belangrijk. Wij proberen u zo snel en zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Het kan voorkomen dat u vindt dat wij niet adequaat hebben gehandeld, laat ons het dan per e-mail weten en wij zullen hierover spoedig contact met u opnemen.

HUURPENNINGEN

Hoe dien ik het huurbedrag te betalen?

Zoals vermeld in uw huurovereenkomst, dient de maandelijkse huur vóór of op de 1e van elke maand op de overeengekomen rekening te staan.

Ik dien de huur te betalen aan LOB Beheer. Wat zijn de bankgegevens van LOB Beheer?

Bankrekeningnummer: NL71INGB0006092961
Ten name van: LOB Beheer BV

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet kan betalen?

Kunt u om wat voor reden dan ook niet aan uw betalingsverplichting voldoen, verzoeken wij u vriendelijk direct contact met LOB Beheer op te nemen op telefoonnummer 020 – 416 16 05 of per e-mail.

Wat zijn de regels voor de verhoging van mijn huurbedrag?

Omdat wij in de meeste gevallen werken met geliberaliseerde huurovereenkomsten (vrije-sectorhuur) kan een verhoging van het huurbedrag via een indexeringsclausule in de huurovereenkomst of via een aanbod van een nieuwe huurovereenkomst.

Bij een indexeringsclausule staat in de huurovereenkomst vermeld voor welk percentage (of inflatiepercentage) is gekozen. Bij het aanbieden van een nieuwe huurovereenkomst geldt geen maximum percentage aan huurverhoging.

Het huurbedrag mag maar een keer in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse verhoging van het huurbedrag na verbetering van de woning mag wel. Kijk voor de actuele wet- en regelgeving op rijksoverheid.nl

HUUROVEREENKOMST

Wanneer is het mogelijk om mijn huurwoning op te zeggen?

Gaat u verhuizen en wilt u de huur opzeggen, houd daarbij rekening met een opzegtermijn. Tenzij anders staat vermeld in uw huurovereenkomst, is dit doorgaans één kalendermaand. Informeer bij LOB Beheer wat de opzegtermijn voor uw huurovereenkomst is.

Is opzegging tijdens een vastgestelde huurperiode mogelijk?

Dat hangt er vanaf wat hierover in uw huurovereenkomst staat beschreven. Een huurovereenkomst kan namelijk een minimale huurperiode bevatten. Neem contact op met LOB Beheer en vraag naar de mogelijkheden voor uw huurovereenkomst.

Hoe dien ik mijn huurwoning op te zeggen?

Uw huuropzegging dient altijd schriftelijk te geschieden. LOB Beheer bedoelt hiermee een brief met uw handtekening eronder. Het adres, opleveringsdatum, e-mailadres, telefoonnummer en nieuw adres dienen hierin te worden vermeld. Uw opzegging is pas rechtsgeldig wanneer LOB Beheer deze heeft bevestigd.

Uw opzeggingsbrief dient vóór of op de 1e van de maand door ons te zijn ontvangen. Dit kan persoonlijk, per e-mail naar beheer@lobbeheer.com of (aangetekende) post naar het adres Grubbehoeve 52, 1103 GH Amsterdam.

Ik huur samen met een huisgenoot een woning. Is individueel opzeggen mogelijk?

Wanneer u met één of meerdere huisgenoten samen één huurovereenkomst heeft voor een woning is individueel opzeggen officieel niet mogelijk. Als u de woning wilt verlaten, dient u zelf zorg te dragen voor een vervangende huurder of dienen de achterblijvende huisgenoten aan te kunnen tonen dat zij over voldoende financiële draagvlak beschikken. Houd er rekening mee dat er een nieuwe huurovereenkomst opgesteld dient te worden en dat daar kosten aan verbonden zijn. Neem contact op met LOB Beheer om uw situatie te bespreken. Let op, dit geldt niet voor kamerverhuur.

Wat houdt een voorinspectie en een definitieve uitcheck in?

Wanneer uw huuropzegging is bevestigd, zal LOB Beheer gelijk een afspraak met u maken voor een voorinspectie. Deze vindt 2 weken voor de definitieve uitcheck plaats. Wij zullen tijdens deze voorinspectie samen met u controleren in welke staat uw woning verkeert en afspraken maken over hoe de woning dient te worden opgeleverd.

Na afloop zullen wij het inspectierapport en de gemaakte afspraken per e-mail bevestigen aan u. Dat geeft u tijd om voor de definitieve uitcheck, hetgeen is afgesproken, uit te voeren.

De definitieve uitcheck vindt plaats in een lege woning of bij een gemeubileerde huurwoning zonder persoonlijke spullen. LOB Beheer controleert of alle, tijdens de voorinspectie gemaakte afspraken, zijn nagekomen. U levert de woning leeg en schoon op. De sleutels worden bij de uitcheck aan ons overhandigd, tenzij anders is afgesproken. U mag de sleutels niet zonder overleg of schriftelijke toestemming van LOB Beheer aan derden afgeven.

Wij bevestigen de opleveringstaat van de woning per e-mail aan u en de verhuurder. Bij schade en/of niet nagekomen aanspraken zal LOB Beheer de kosten voor het herstel bij u in rekening brengen.

Kan het huurbedrag van de laatste maand worden verrekend met de waarborgsom?

Het is niet toegestaan om uw waarborgsom gebruiken als laatste maand huur. LOB Beheer hanteert een teruggaveperiode van maximaal 3 maanden, tenzij anders vermeld staat in uw huurovereenkomst. Bij een succesvolle definitieve uitcheck kunt u uw waarborgsom al na 1 maand verwachten. Indien wij schade en herstel moeten verrekeningen kan de terugbetaling langer duren.

Mijn woning wordt te huur aangeboden. Waar moet ik op letten tijdens bezichtigingen van mijn woning?

Nadat u heeft opgezegd, dient uw woning natuurlijk opnieuw te worden verhuurd. Hiervoor vragen wij uw medewerking. Bezichtigingen vinden altijd plaats onder begeleiding van een van onze medewerkers en worden zoveel mogelijk overdag ingepland. Wij zullen u ruim van tevoren op de hoogte stellen van de geplande bezichtigingen zodat u zich hierop kan voorbereiden: uw woning is schoon, opgeruimd en netjes.

LOB Beheer kan met de reservesleutel uw woning betreden, of u kunt zelf aanwezig zijn. Wij rekenen op enige flexibiliteit omtrent de bezichtigingstijden. Indien u weinig of geen medewerking verleent, kunt u aansprakelijk worden gehouden voor eventuele huurderving.

OVERIGE

Ik heb spullen overgenomen van de vorige huurder. Wat kan ik doen als ik mijn huurovereenkomst opzeg?

Indien u spullen heeft overgenomen aan het begin van uw huurperiode (gratis of tegen een vergoeding) zijn deze spullen nu uw eigendom en mag u ze niet zonder toestemming of overleg achtergelaten. Geef bij LOB Beheer aan welke spullen u ter overname wilt aanbieden aan een volgende huurder. Wij kunnen dan tijdens bezichtigingen uw spullen aanbieden aan een kandidaat-huurder. De definitieve afhandeling van eventuele overnames zal direct plaatsvinden tussen u en de nieuwe huurder. LOB Beheer kan hiervoor verder niet aansprakelijk worden gesteld.

Kan LOB Beheer een parkeervergunning voor mij regelen?

Nee, dat dient u zelf te regelen. Wij adviseren u om contact op te nemen met de betreffende gemeente.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u nog vragen of wilt u een melding bij ons maken. Neem contact op via het contactformulier voor huurders, stuur een e-mailbericht naar beheer@lobbeheer.com, stuur een bericht via WhatsApp of bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 020 – 416 16 05.