Maximale huurverhoging 2023 vrije sector vastgesteld op maximaal 4,1 %

Het kabinet heeft op 20 december j.l ingestemd met de wet die huurverhoging in de vrije sector maximeert. Het kabinet verwacht huurders in de vrije sector beter te kunnen beschermen tegen de hoge prijsstijgingen.

Wat betekent het voor u?

De huur kan op basis van de gemaakte contractuele afspraken in 2023 verhoogd worden met maximaal 4,1%. Als het verhuurpercentage lager is dan is het maximaal benoemd percentage in de huurovereenkomst van toepassing.

Kom je contractueel veel hoger uit dan het wettelijk maximum dan ben je als verhuurder verplicht om je te houden aan het maximum van 4,1%.

Bron: rijksoverheid.nl