Voor de verduurzaming van uw woning komt u vanaf 1 april 2023 in aanmerking voor subsidie

Vanaf 1 april 2023 is het voor verhuurders in de vrije sector mogelijk om gebruik te maken van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Wat is de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland CO2-arm zijn. Met de SVOH willen we particuliere verhuurders en institutionele beleggers stimuleren hun woningen te verduurzamen. Verhuurders kregen door de huurbevriezing te maken met minder inkomsten. Hierdoor werd het moeilijker om te investeren in regulier onderhoud en verduurzaming van de huurwoning(en). Om de investeringscapaciteit van verhuurders op peil te houden, wordt de SVOH beschikbaar gesteld als tegemoetkoming.

Wat zijn de voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen?
1. U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt;
2. De woning waar u subsidie voor aanvraagt, moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag
vóórdat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit ook aantonen met een ondertekend huurcontract;
3. U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen na1 april 2023;
4. De uitvoering van de maatregelen is of wordt gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u dus niet zelf doen;
5. U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Wanneer kunt u de subsidie aanvragen?
Vanaf 1 april kan de subsidie aanvraag worden ingediend.

Hoe kunt de subsidie aanvragen?
Wij kunnen als beheerder de subsidie voor u aanvragen. De kosten voor aanvraag van de subsidie zijn €150 excl. Btw.

Hoeveel kan ik maximaal aan subsidie ontvangen?
Per woning krijgt u maximaal € 6.000 subsidie.
Waarvoor kan ik subsidie krijgen?
1. energiebesparende maatregelen;
2. onderhoudsmaatregelen;
3. energieadvies.

Als beheerder denken wij u graag met u mee over mogelijke verbeteringen.