Wet lokaal verbod tijdelijke verhuur (consultatiewet)

Wat is de wet goed verhuurderschap?
Op 1 juli 2023 zal de wet ‘Goed verhuurderschap’ in werking treden, waarmee normen voor woningverhuur worden vastgesteld en gemeenten meer mogelijkheden krijgen om verhuurders die de regels niet naleven, te sanctioneren.

Toevoeging op de wet Goed verhuurderschap, is de wet Lokaal verbod tijdelijke verhuur
De Wet goed verhuurderschap wordt aangepast, waardoor gemeenteraden in aangewezen gebieden de bevoegdheid krijgen om een verbod op tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte in te stellen. Dit betekent dat verhuurders in deze gebieden geen huurovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen aangaan voor woonruimte.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels en zullen daarom elk een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos melding kan worden gedaan van overtredingen.

Verhuurders die de regels niet naleven, kunnen beboet worden door de gemeenten. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de boete oplopen tot maximaal €90.000

Bronnen:
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK014966, https://www.internetconsultatie.nl/verhuurderschap/b1, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel36195