Vanaf 2026 is een (Hybride) Warmtepomp de nieuwe norm

Vanaf 2026 wordt de (hybride) warmtepomp de nieuwe minimumnorm voor het verwarmen van woningen, winkels, scholen en kantoren. Dit maakte het kabinet bekend bij de presentatie van een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen eind april.

De minimumnorm geldt vanaf het moment dat de cv-ketel wordt vervangen. Vaak zal dit met een hybride warmtepomp zijn, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet, zoals stadsverwarming.

Er zijn uitzonderingen op de verplichting. De verplichting geldt niet voor situaties die leiden tot overschrijding van geluidseisen waar noodzakelijke aanpassingen nodig zijn en/of situaties die leiden tot onevenredig hoge kosten. Dit geldt ook voor appartementen. Monumenten worden vooralsnog op voorhand uitgezonderd, vanwege complexe vergunningstrajecten.

Voor de investering in een (hybride) warmtepomp zijn subsidies en leningen beschikbaar. Zo is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) beschikbaar via https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde en kan het Warmtefonds een lening verstrekken via de Energiebespaarlening op https://www.warmtefonds.nl. Een tip: het 0% rentetarief bij het Warmtefonds wordt verbreed naar inkomens tot € 60.000.Meer informatie over warmtepompen vindt u op https://www.verbeterjehuis.nl/warmtepompen.

Kortom, vanaf 2026 moet bij het vervangen van de cv-ketel minimaal voor een hybride variant worden gekozen.