Gemeentelijke belastingen

Wat zijn gemeentelijke belastingen?
Ieder jaar ontvang je de gecombineerde aanslag van de afdeling Belastingen van jouw Gemeente. Op deze aanslag staan verschillende belastingen:

    •    Afvalstoffenheffing: wat je betaalt om het huisvuil op te laten halen en te verwerken.
    •    Reinigingsrecht: voor het ophalen van bedrijfsafval.
    •    Onroerendezaakbelasting (OZB): voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden en gebruikers van bedrijfspanden.
    •    Rioolheffing: voor eigenaren van woningen, bedrijfspanden en woonboten: je betaalt voor de aansluiting op het riool.

Voor huurders geldt: Alleen het gebruikersdeel, wordt bij jou in rekening gebracht.

Waterschapsbelasting
Elk jaar ontvang je een rekening voor de waterschapsbelasting.

De hoogte van de waterschapsbelasting wordt bepaald door factoren zoals de WOZ-waarde van jouw huis of bedrijfspand, de grootte van het perceel en jouw waterverbruik. Daarom kan de belasting variëren, afhankelijk van deze factoren en het beleid van het waterschap.

Wanneer ontvang je de aanslag?
De gemeente stuurt de gecombineerde aanslag in de eerste 3 maanden van het jaar. Je kunt in “Mijn Belastingen” via de belastingbalie van jouw gemeente controleren of je aanslag al is verstuurd.

Ontvang je post van jouw gemeente digitaal? Dan ontvang je de aanslag alleen via MijnOverheid.nl.

Wanneer de Waterschapsbelasting wordt verstuurd, hangt af van de gemeente en het waterbedrijf. Meestal gebeurt dit rond het eerste kwartaal.

Ik woon op kamers
De gecombineerde aanslag met de afvalstoffenheffing wordt naar één van de bewoners gestuurd. Dit is meestal de bewoner die het langst staat ingeschreven. Dit hoeft niet altijd de hoofdbewoner te zijn.

Zodra je de brief ontvangt, stuur dan een foto naar beheer@lobbeheer.com. Wij zorgen ervoor dat de kosten worden verdeeld onder de bewoners.