Wet Goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 zal de wet ‘Goed verhuurderschap’ in werking treden, waarmee normen voor woningverhuur worden vastgesteld en gemeenten meer mogelijkheden krijgen om verhuurders die de regels niet naleven, te sanctioneren.

Alle verhuurders moeten zich houden aan de landelijke basisnorm, waaronder het aanbieden van een schriftelijke huurovereenkomst waarin de rechten en plichten van huurders worden beschreven. Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen, zoals het hebben van een verhuurvergunning, onderhoudsvereisten of een maximale huurprijs, met name voor specifieke wijken. Een vergunning kan ook nodig zijn voor verhuur aan arbeidsmigranten, waarbij eisen worden gesteld aan het aantal personen per kamer en de voorzieningen voor hygiëne en voedselbereiding.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze regels en zullen daarom elk een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos melding kan worden gedaan van overtredingen. Verhuurders die de regels niet naleven, kunnen beboet worden door de gemeenten. Bij herhaaldelijke overtredingen kan de boete oplopen tot maximaal €90.000.