Erfpacht van uw woning in Amsterdam

Heeft u reeds nagedacht over de afkoop van uw erfpacht voor 1 januari 2020?

 

Dit kan voor u als huiseigenaar heel erg voordelig zijn. De gemeente Amsterdam biedt woningeigenaren onder gunstige voorwaarden de mogelijkheid om de eeuwigdurende erfpacht af te kopen. Ook als uw tijdvak pas over langere tijd afloopt is het verstandig om nu al na te denken over uw toekomstige erfpacht.

U moet dan wel uiterst 31 december 2019 het verzoek voor afkoop indienen.

Voorwaarden voor de gunstige overstapregeling zijn:

  • Bepaling van de kosten van uw toekomstige erfpacht op basis van uw WOZ- waarde met peildatum 2014 of 2015.
  • Deze korting is tijdelijk verhoogd van 25% naar 35%.

Voor meer informatie en uw vrijblijvende aanvraag verwijzen wij u naar de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/kenjeerfpacht.

Voor een indicatie van de kosten kunt u op https://berekenuwoverstap.nl/ een berekening maken.